Guano og miljø

Guano og miljø

Visste du at Guano samlet fra flaggermus beriker jorden med mikrobakterier? I forskjell fra kunstgjødsel og annen plantenæring vil Guano berike og forbedre jorden, ikke utarmere den. Guano er samlet fra flaggermus og sendt med båt som en av de mest miljøvennelige fraktmetodene. Produktet er helt naturlig og langt mindre forurensende enn tilsvarende produkter laget kunnstig og det er ingen dyr som må lide eller leve i fangeskap for å utvinne gjødselen.

Fakta om Guano:

Bat Guano er ett høyverdig økologisk gjødsel for alle vekster som inneholder nitrogen, kalium, og viktige mikrober med fosfor. Det er perfekt for plantenes tilveks og gir en naturlig beskyttelse mot sykdommer. Bat Guano er ett helt naturlig gjødsel som det er lett for plantene å ta opp. Det er også jordforbedrende da mikrolivet i jorden drar nytte av det. Med andre ord, plantens opptak av næring fra jorden øker. NPK 2-12-2 snittverdi. Bat Guano er naturlig og kan derfor variere noe.

Kan også brukes som kompoststrø da mikrobilogiske floraen i guano vil berike og aksellerere kompostprosessen.